Kissen bvba
betonboring.jpg

betonboringen

J&S Betonboringen

Voor al onze betonboringen vertrouwen we op de correctheid van Jelle Vandenberk.

Keer op keer een correcte naleving van de gemaakte afspraken is zeer veel waard en om deze reden is er voor ons maar 1 adres voor:

Verticale boring omlaag

Betonboring van boven naar onder, hier zijn geen beperkingen van diamters en mogelijkheden. Het statief wordt door een stempelpaal tussen vloer en plafond geklemd. Bij het ontbreken van een plafond kunnen we deze ook verankeren in het beton. Hier boren wij een gat van 16mm en plaatsen daar een anker in. 

Beperkte opvang van het boorwater is mogelijk door afzuiging van het water van boven en opvang van het water aan de onderkant. Echter het water dat door holle welfsels of het metselwerk loop is onvermijdelijk.

Verticale boring omlaag onder een bepaalde hoek

Idem als hierboven maar dan onder een beschreven hoek van maximaal 50°.De machine kan hier niet met een stempelpaal worden vastgezet en daarom is verankering in het beton noodzakelijk.

Verticale boring omhoog

Boren van onder naar boven is job die meer aandacht vereist. Hierbij wordt het boorwater opvangen door een rubberen ring die rond de boorkern bevestigd word. De machine wordt tegen het plafond bevestigd met een stempelpaal. Dus bij een bepleisterde plafond geeft dit beschadiging aan de pleisterwerken. Wij raden ook aan om deze werken in de ruwbouwfase uit te voeren. Ook hier is het niet mogeijk om het water dat in de holle welfsels loopt te controleren of op te vangen.

Horizontale boring

Boringen doorheen betonnen wanden, keldermuren en gevels. Wij maken hier een onderscheid tussen betonnen wanden en wanden uit zachter gesteente.

Betonnen wanden: De machine wordt verankert in het beton zoals bij een verticale boring. Het boorwater kan hier bijna allemaal opgevangen worden indien nodig.

Zachte gesteenten: Boringen tot 132mm kunnen uit de hand geboord worden zonder water. Bij grotere diameters boren wij door en door de muur (in een voeg) en plaatsen hier een draadstang in en spannen zo onze machine op. Hoe groter de diameter hoe groter de krachten op de muur (let op bij muren met spouw!!!).